اداره كل آموزش و پرورش استان زنجان

سامانه ثبت اطلاعات و درخواست صدور كارت شناسايي

باسمه تعالي

به حول و قوه الهی طرح صدور كارت شناسايي جدید پرسنل محترم آموزش و پرورش استان زنجان آغاز گردیده است. جهت انجام این طرح، از همكاران محترم شاغل در تمام واحد های اداری و آموزشي استان در خواست می گردد با ورود به این سامانه ضمن بازبيني اطلاعات خود و تکمیل اطلاعات درخواستی، اقدام به ارسال عکس پرسنلی جهت درج در كارت شناسايي نمایند.

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان مي باشد